Dự án cao tầng

Dự án căn hộ The Western Capital

Dự án căn hộ The Western Capital

  • Đơn vị thi công : Hoang Phuc Investment & Construction
  • Thời gian xây dựng : đang cập nhật
  • Tổng sản lượng bê tông SMC cung cấp : đang cập nhật

Xem chi tiết

Tổ hợp Republic Plaza

Tổ hợp Republic Plaza

  • Đơn vị thi công : Công ty Cổ phần Thương mại Thùy Dương Đức Bình
  • Thời gian xây dựng : đang cập nhật
  • Tổng sản lượng bê tông SMC cung cấp : đang cập nhật

Xem chi tiết

Trung tâm thương mại AEON Bình Tân

Trung tâm thương mại AEON Bình Tân

  • Đơn vị thi công : Obayashi - Vietnam Joint Venture
  • Thời gian xây dựng : đang cập nhật
  • Tổng sản lượng bê tông SMC cung cấp : đang cập nhật

Xem chi tiết