Dự án quốc gia

Cầu qua đảo Kim Cương

Cầu qua đảo Kim Cương

 • Đơn vị thi công : đang cập nhật
 • Thời gian xây dụng : đang cập nhật
 • Tổng sản lượng bê tông SMC cung cấp : đang cập nhật

Xem chi tiết

Cầu vượt Vòng xoay Cây Gõ, Quận 11

Cầu vượt Vòng xoay Cây Gõ, Quận 11

 • Đơn vị thi công : đang cập nhật
 • Thời gian xây dụng : đang cập nhật
 • Tổng sản lượng bê tông SMC cung cấp : đang cập nhật

Xem chi tiết

Hầm chui nút giao thông An Sương

Hầm chui nút giao thông An Sương

 • Đơn vị thi công : đang cập nhật
 • Thời gian xây dụng : đang cập nhật
 • Tổng sản lượng bê tông SMC cung cấp : đang cập nhật

Xem chi tiết

Đại lộ Võ Văn Kiệt (Xa lộ Đông Tây cũ)

Đại lộ Võ Văn Kiệt (Xa lộ Đông Tây cũ)

 • Đơn vị thi công : Obayashi - P.S Mitsubishi Joint Venture
 • Thời gian xây dựng : đang cập nhật
 • Tổng sản lượng bê tông SMC cung cấp : đang cập nhật

Xem chi tiết