Chứng nhận và giải thưởng

Chứng nhận đạt danh hiệu

Chứng nhận đạt danh hiệu "Doanh nghiệp khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu 2016"

Chứng nhận đạt danh hiệu

Chứng nhận đạt danh hiệu "Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu 2015"

Giấy khen đã tích cực tham gia cuộc bình chọn

Giấy khen đã tích cực tham gia cuộc bình chọn " Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2015" và có thành tích tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh 2015

Chứng nhận đạt danh hiệu

Chứng nhận đạt danh hiệu " Doanh nghiệp khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2016"

Chứng nhận đạt danh hiệu

Chứng nhận đạt danh hiệu " Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2016"

Chứng nhận đạt danh hiệu

Chứng nhận đạt danh hiệu " Doanh nghiệp Sài Gòn tiêu biểu năm 2011"

Chứng nhận Quacert

Chứng nhận Quacert

Chứng chỉ ISO 9001:2015

Chứng chỉ ISO 9001:2015

Chứng nhận Sản phẩm - Dịch vụ tiêu biểu 2017

Chứng nhận Sản phẩm - Dịch vụ tiêu biểu 2017