Tin thị trường

08:32 05/06/2019

Nhộn nhịp thị trường bê tông tươi tại Việt Nam

Vài năm gần đây, hình ảnh xe trộn và xe bơm bê tông thương phẩm (bê tông trộn sẵn, bê tông tươi) với chiếc cần dài xuất hiện mỗi lúc một phổ biến ở các công trình xây dựng tại TP Quy Nhơn. Thị trường bê tông tươi ngày càng nhộn nhịp.

Xem chi tiết