Tin thị trường

16:22 05/06/2019

Nhộn nhịp thị trường bê tông tươi tại Việt Nam

Vài năm gần đây, hình ảnh xe trộn và xe bơm bê tông thương phẩm (bê tông trộn sẵn, bê tông tươi)...

Xem chi tiết