Lịch sử phát triển

15-11-2017

Khánh thành nhà máy Bê tông SMC Tân Đức

4.7.2017

Khánh thành nhà máy Bê tông SMC Tân Kim

21.04.2016

Nâng cấp nhà máy bê tông SMC Tân Tạo với trạm trộn 2, lắp đặt trạm trộn 3

2015

Khánh thành nhà máy Bê tông SMC Thủ Thiêm tổng công suất đạt 330.000 m3/năm

2014

Tổng công suất đạt được 180.000 m3/năm

2006

Tổng công suất đạt mốc 120.000 m3/năm

7.11.2002

Công ty CP SX-TM Sài Gòn được thành lập với 1 trạm trộn bê tông tại quận Bình Tân