Civil engineering

Lucky Palace Apartment D. 6

Lucky Palace Apartment D. 6

  • Construction unit: Novaland Group

View detail

13C Building

13C Building

  • Đơn vị thi công : đang cập nhật
  • Thời gian xây dụng : đang cập nhật
  • Tổng sản lượng bê tông SMC cung cấp : đang cập nhật

View detail

PhoDong Village urban area District 2

PhoDong Village urban area District 2

  • Investor: Saigon Construction Corp (SCC)

View detail