High-rise project

The Western Capital apartment project

The Western Capital apartment project

  • Construction unit: Hoang Phuc Investment & Construction

View detail

Republic Plaza Complex

Republic Plaza Complex

  • Construction unit: Thuy Duong Duc Binh Trading Joint Stock Company

View detail

AEON Binh Tan Shopping Center

AEON Binh Tan Shopping Center

  • Đơn vị thi công : Obayashi - Vietnam Joint Venture
  • Thời gian xây dựng : đang cập nhật
  • Tổng sản lượng bê tông SMC cung cấp : đang cập nhật

View detail